סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1612

6
78
15
63
23
4
71
4
6
31
74
95
62
254
61
7
9
6
8