סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1613

1
26
2
51
4
79
4
58
1
6
375
946
2
8
47
6
3
82
3
9