סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1614

6
37
9
4
6
57
1
63
5
762
8
6
41
25
6
9
1
12
67
8