סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1615

934
5
5
82
1
793
9
862
1
127
3
6
17
2
5
18
6
2
18