סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1616

5
6
1
52
37
47
59
5
74
8
64
3
91
63
2
92
7
8
73
13