סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1617

184
96
28
6
7
6
5
59
64
8
24
83
56
2
27
8
9
4
78