סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1618

9
7
53
2
27
564
93
9
58
4
4
6
26
7
8
21
93
3
1
65
39