סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1619

32
5
74
4
7
1
8
5
45
6
7
45
63
29
4
4
96
52
9
8
12