סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1620

48
2
167
19
7
7
3
8
1
6
6
5
53
74
8
3
1
9
41
6
651
49