סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1621

9
8
18
3
56
4
2
619
47
4
25
83
6
37
753
12
68