סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1622

1
2
3
63
95
87
8
4
6
3
5
4
1
59
71
82
14
2
75
9
84
3
1