סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1623

4
53
861
3
7
4
2
94
1
8
29
67
2
3
4
5
13
2
9
56
4