סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1624

1
742
86
6
1
8
3
14
2
653
97
8
53
5
1
48
5
8
13
64
7
5