סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1625

4
9
39
7
42
2
6
5
26
9
5
298
67
84
3
4
17
83