סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1626

96
21
2
516
9
1
2
6
89
23
1
3
6
15
37
42
6
6
63
7
52