סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1627

98
3
37
8
1
9
87
1
6
96
3
7
65
9
47
12
65
7
3
7
16