סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1628

12
3
96
9
12
21
39
8
7
5
349
1
84
93
6
7
3
2
18
47