סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1629

3
6
16
8
3
54
6
2
97
6
5
6
4
9
45
9
4
37
6
83
69
8
75