סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1630

2
49
7
79
3
4
89
76
3
2
928
4
635
68
7
5
9
36
3
6
4