סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1631

5
83
41
2
93
7
9
65
4
2
7
1
86
75
4
7
6
38
9
819
73
26