סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1632

49
6
93
1
8
5
9
23
65
3
4
15
61
592
384
4
7
91
1