סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1633

1
5
8
4
29
5
2
1
6
3
8
9
9
71
8
7
126
39
9
5
1
3
8