סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1634

48
276
5
8
9
2
6
8
4
5
5
6
37
29
4
4
2
17
1
5
56
91
8