סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1635

45
36
29
7
3
8
1
2
8
3
7
31
94
8
54
7
961
8
2
4
1
45
78