סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1636

5
7
52
1
7
8
95
8
27
5
6
4
3
3
47
8
7
28
9
1
69
7