סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1637

2
3
71
7
1
3
9
75
8
7
65
129
5
14
8
7
1
4
1
9
9
57
432