סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1638

36
42
85
7
1
5
7
93
2
3
57
2
4
1
5
28
932
4
29
8
7