סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1639

29
5
21
85
34
36
98
57
9
4
57
8
7
5
76
9
1
26
9