סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1640

3
6
84
9
8
6
1
24
3
49
8
5
2
6
3
37
95
28
4
1
3
92
67
7