סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1641

3
49
4
69
57
54
2
8
64
15
2
6
6
78
4
42
6
94
5
5
2
96