סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1642

1
1
68
4
49
2
6
2
5
1
97
32
6
69
3
5
7
851
946
9
3