סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1643

3
82
5
2
71
34
7
26
51
82
91
3
61
28
2
73
8
34