סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1646

2
35
17
7
8
5
3
6
9
8
92
9
3
8
8
24
6
5
86
2
98
15
7
5