סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1652

8
5
61
7
3
58
8
4
97
12
43
34
7
1
4
8
5
87
6
9
4