סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1653

29
6
37
3
91
4
8
41
98
736
9
5
14
36
4
35
68
7
3
9
8