סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1654

63
8
2
2
9
1
57
5
97
4
17
8
97
36
5
7
24
5
75
6
2