סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1656

7
43
5
38
4
9
6
1
9
318
186
95
2
1
4
62
95
5
8
2
27
8