סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1660

9
2
6
4
68
1
7
94
8
4
1
72
8
9
8
9
7
8
1
12
567
384