סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1661

1
82
7
43
9
75
3
5
5
3
84
96
16
94
23
98
2
5
3
6
9