סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1668

7
8
45
5
62
7
89
2
79
48
2
2
9
1
31
5
4
4
6
75
625
4
9
8