סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1669

2
76
2
563
4
3
9
2
4
89
1
48
1
26
3
87
5
9
3
1
2
7