סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1672

1
9
2
8
16
72
63
8
7
8
95
61
72
3
45
6
46
9
8
5
6
2
57