סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1675

42
71
6
56
3
78
84
5
6
8
21
4
598
1
32
42
6
25
1