סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1677

9
5
5
8
4
8
6
17
378
3
47
4
721
6
2
4
16
2
87
9
3