סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1681

6
9
8
483
5
7
4
97
3
6
14
9
8
15
2
7
69
735
8
3
65