סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1685

3
6
8
693
128
6
7
8
3
49
72
4
41
6
95
17
6
3