סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1686

6
34
2
6
17
68
35
12
4
9
7
3
2
6
9
7
6
9
78
73
1
49
49
21