סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1690

3
45
126
2
3
5
4
381
67
94
3
5
79
84
9
81
2
5
71