סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1697

27
85
3
5
5
12
6
31
72
4
34
8
9
6
5
7
5
16
74
613
29