סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1700

12
78
9
3
96
81
6
1
3
6
2
745
49
6
14
5
9
8
2
7
3
92
76